گالری عکس

عکس هایی از موسسه انبار و بسته بندی تولید ذرت جین (پاپ کورن) که صاحب آخرین تکنولوژی می باشد.