در مورد ما

مواد غذایی بهار در بخش خود رهبر بوده در سال 1373 با تجارت ذرت جین به دنیای کار قدم گذاشته است. شرکت ما در مدتی که گذشت هر فصل پیشرفت و گشترش را برای خود شعار قرار گرفته است. اولین واردات ذرت جین در سال 1376 شد. نه اینکه فقط برای منافع خود در عین حال برای اقتصاد کشور و کشاورزی سهم کرده و هدف ابتدایی خود قرار داده است. شرکت ما از سال 1379 به این طرف با دانه های بذر خود با کیفیت بالا و با استفاده از آخرین امکانات تکنولوژی تولید ذرت جین را در حاصلخیزترین دشت های ترکیه انجام می شود. با افزایش کیفیت خدمت افزایش نشاط تولید کنندگان و مصرف کنندگان مهم تر می باشد.

Popcorn Turkey

به عنوان مواد غذایی بهار در محدوده سیاست ما برای لذیذترین و بهترین پاپ کورن حاصلخیزترین تولید و برای تولید حاصلخیز بزرگترین پشتیبان کشور ما با کشاورزان امنیت بالایی که ایجاد کرده و با همکاری هر سال افزایش داده و ادامه می دهد. شرکت ما ذرت جینی (پاپ کورن) که کشور ما مصرف می کند این کالا را با منابع کشورمان در تولید پیشگام بوده و برای رفع کردن به وابستگی خود به خارج از کشور به کارهای مهم و با موفقیت امضا کرده است

از سال 1389 به این طرف ذرا جین هایی که با منابع بومی و ملی تولید می شود با استقبال کردن بیش از نصف احتیاج کشور هم با سوپر مارکت های بین المللی هم با دست یابی به شرکت های پراکنده سنتی با مصرف کننده را یک جا جمع می کند. از پیشگام های کشورمان مانند بیم ،فریتولایس ،گروه مواد غذایی و نوشیدنی دوغوش ،گروه مارس سینما ، اولکر کلوگس تنها عرضه کننده ای است که در بخش های خود پیشرو بوده اند. کیفیت کالا را در بالاترین استاندارد قرار داده اند. در نتیجه دنبال کردن بالاترین پیشرفت های تکنولوژی و استفاده آن در هر فصلی که می گذرد از هدف فروشی که تعیین شده است گذشته و از طرف مصرف کنندگان از نظر ساختار و لذت مورد علاقه قرار گرفته است

با سرمایه گذاری تکنولوژیک و ابتکار های انجام داده شده و با افزایش ادراک ارزش موجود با گذشت هر روز شرکت ما هم اکنون در شرایط جهانی و کشور و کشاورزان ترک در این باورند که با کیفیت ترین محصول را می توانند بدست بیاورند، بنا بر این به سرمایه گذاری آینده خود به سرعت ادامه می دهند. شرکت ما دارای 23.000 تن انبار افقی،12.000 تن انبار عمودی و 40.000 تن ظرفیت حذفی در تاسیسات جدید می باشد که برای خدمت به مردم افتتاح شده است،به داستان موفقیت خود موفقیت جدیدی اضافه کرده است

مواد غذایی بهار به دلیل اهمیتی که به کیفیت کالاهای خود می دهد دارای گواهی سازگار با مواد عذایی بین المللی (آی اف سی) ،گلوبال گاپ ،غذای بی آر سی ،همچنین ای ال بی اینترنشنال نیز تولید می کند.

شرکت ما به مصرف سالم کالای انسان های ترک بسیار اهمیت می دهد ،بر اساس این هدف به خدمات خود ادامه خواهد داد