سیاست کیفیت ما


  • با دست یابی به بر طرف کردن تمامی نیاز های مشتریان تضمین کردن پیوستگی ممنونیت مشتریان و افزایش میزان ممنونیت
  • با فراهم کردن حضور تمامی کارکنان تمامی کار ها را در اولین بار و هر بار در زمان خود انجام دادن
  • آموزش پیوسته ،پیشرفت ،آماده کردن بهترین زمینه کاری برای کارکنان در کارهای گروهی ،بردباری ،با احترم و فارغ از خود
  • در شرایط تکنولوژی پیشرفته ،در مکانی بهداشتی ،سازگار با اطلاعیه ترک گیدا کودکس تولید ذرت جین، بر این اساس به جا آوردن جوانب مثبت امنیت مواد غذایی و سیاست اداره
  • با انجام فعالیت های پیوستگی کالای با کیفیت ایجاد بازار های داخلی و خارجی
  • در کالاهایی که تولید کرده ایم و فرآیند ها (میکروبیولوژیک،شیمیایی،فیزیکی و اصلاح شده ژنتیکی ارگانیزم با آنالیز های بیرونی) علاوه بر کیفیت خوب تولید کالای امن را تضمین می کند

سیاست کیفیت شرکت ما می باشد

مواد غذایی بهار گواهی آی اف اس فود و بی آر سی فود که در سراسر جهان کیفیت آن قابل قبول است داده شده است